Nowa Papricana, czyli „Witajcie ponownie!”

Witajcie na nowej stronie Papricany. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć wiele się tu zmieniło wraz z początkiem roku 2012. Po pierwsze zdecydowaliśmy się postawić na wpisy w języku polskim, co pociągnęło za sobą zmodyfikowanie podstawowego założenia funkcjonowania serwisu. Od tej pory nie znajdziecie tu już informacji odnośnie subiektywnie wybranych, bieżących wydarzeń w naszym kraju, serwowanych w języku angielskim (choć nie wykluczamy, iż koncepcja ta powróci jako dział). Obecnie skupiamy się na przygotowaniu pierwszego papierowego wydania naszego czasopisma.

Tematyka wokół której będziemy się poruszać nadal dotyczyć będzie podstawowych zagadnień z funkcjonowania człowieka. Wzbogacimy ją jednak o ciekawe komentarze i prace naukowe naszych redaktorów, a najlepsze z nich ukarzą się w ósmym numerze Papricany. Oczywiście zachęcamy osoby czujące się na siłach do wstępowania w nasze szeregi lub po prostu nadsyłania swoich tekstów. Te publikować będziemy wedle kryteriów wynikających z dziedziny przynależnej konkretnej pracy, jednak w żadnym wypadku nie pozwolimy sobie na zastosowanie jakiejkolwiek cenzury.

Istotą funkcjonowania tego czasopisma jest swoboda w wyrażaniu myśli i życzmy sobie niezłomności w kwestii realizacji. A zatem do dzieła.