Patronat

Strona Papricana.com wraz z czasopismem Papricana oferuje bezpłatną promocję projektów społecznych na zasadzie patronatu medialnego. Wspieramy wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe, spotkania naukowe, konferencje, a także inicjatywy na rzecz swobodnego przepływu informacji oraz organizacje non-profit.

W ramach współpracy proponujemy:
– nieodpłatne udostępnienie przestrzeni reklamowej witryny w celu promocji wydarzenia, idei lub inicjatywy.
– umieszczenie informacji, artykułów i materiałów na łamach serwisu.
– zamieszczenie artykułów w czasopiśmie drukowanym.

Oczekujemy:
– umieszczenia informacji o patronacie ze strony czasopisma Papricana na stronie i w materiałach partnera.
– w razie zgłoszenia zapotrzebowania, udzielenia maksymalnie dwóch akredytacji prasowych dla przedstawicieli redakcji.

Szczegóły współpracy są omawiane indywidualnie.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania dostarczonych materiałów.
Papricana.com nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez partnerów.

Kontakt: [email protected]